Onze geschiedenis:

Onze vestiging in Grashoek is in 1956 door de heer L.M. Maessen opgestart. In oktober 2003 heeft Maessen, samen met Edwin de Groot, Maessen-Gromec in Volkel opgericht. Het bedieningsgebied vanuit Grashoek en Volkel is vandaag de dag uitgegroeid tot Noord- en Midden-Limburg, Noord-Oost Brabant, Gelderland en de grensstreek van Nordrhein Westfalen (D).

Sinds 1990 is het aantal kleine agrarische bedrijven met bijna 65% verminderd. Daarentegen is het aantal grote agrarische bedrijven extreem gestegen. Van 2.200 in 1990 naar meer dan 11.000 nu. In Oostelijk-Brabant en Limburg moeten op den duur 7 van de 10 agrariërs hun bedrijf beëindigen omdat ze geen opvolger kunnen vinden. De bedrijven die overblijven groeien uit tot professionele ondernemingen. Ondernemingen die hun bestaansrecht ontlenen aan professionaliteit, efficiëntie, schaalvergroting en een hoge voedselkwaliteit.

Onze Visie:

De tijd dat er op het platteland hoofdzakelijk voedsel werd geproduceerd is voorbij. Natuur, steden, ecologische hoofdstructuur en recreatie claimen steeds meer grond. De vroegere ‘boeren’ bestaan al lang niet meer. Het zijn vandaag de dag professionele agrariërs die de wereldbevolking voeden. Professionele agrariërs zijn niet meer bezig met voedselproductie alleen. Ze zijn bezig met het management en de groei van hun bedrijf.

Provinciaal beleid, ruimtelijke ordening, fiscale regelingen, ruilverkaveling, buitenlandse concurrentie, geurhinder, stijgende prijzen. Tal van ontwikkelingen dwingen de professionele agrariër tot schaalvergroting. In de loop der tijd is er veel veranderd. Doelstellingen zijn veranderd. Behoeften zijn veranderd. De wereld is veranderd, maar het aantal uren in een dag zal nooit veranderen.

Meer dan ooit tevoren streven professionele agrariërs naar schaalvergroting en efficiëntie. Daarvoor moeten ze meer werk verzetten in hetzelfde aantal uren. De kansen voor professionele agrariërs zijn talrijk. De uitdagingen evenzeer.

Onze Missie:

Het is onze missie om schaalvergroting en efficiëntie voor professionele ondernemingen mogelijk te maken. Dat doen wij niet door simpel en alleen voor een goede prijs machines te verkopen. Wij zorgen voor schaalvergroting door onze klanten te voorzien van oplossingen voor hun problemen.

Velen verwachten dat wij producten verkopen. Producten verkopen wij echter al lang niet meer. Wat wij wel verkopen zijn oplossingen voor de problemen van onze klanten. Dat is geen product, maar een dienst. Een dienst die wij tot volle tevredenheid van professionele ondernemingen uitvoeren.

Wanneer u niet weet welke machine u op een klus moet inzetten, heeft u een probleem. Maessen en Maessen-Gromec lossen dit probleem snel en vakkundig voor u op. 

Wanneer uw absoluut onmisbare machine kapot gaat, heeft u een probleem. Maessen en Maessen-Gromec lossen dit probleem snel en vakkundig voor u op. 

Wanneer u per direct een machineonderdeel nodig heeft, heeft u een probleem. Maessen en Maessen-Gromec lossen dit probleem snel en vakkundig voor u op.